Artikel 1. Begrippen en toepasselijkheid
1.1
 Op alle bestellingen en overeenkomsten van Warmthathome zijn deze Algemene
      Verkoopvoorwaarden van toepassing. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen
      kan de klant geen rechten voor 
toekomstige transacties ontlenen.
1.2 Warmthathome heeft te allen tijde het recht deze algemene verkoopvoorwaarden
      en de inhoud van de website te wijzigen.
1.3 De klant gaat akkoord met deze algemene verkoopvoorwaarden zodra een bestelling
      geplaatst is.

Artikel 2. Prijzen en betalingen
2.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten op de webpagina’s zijn
      in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
2.2
 Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale
      kosten vermeld, inclusief verzendkosten. Betaling geschiedt altijd vooraf en kan
      voldaan worden via iDEAL.

Artikel 3. Levering 
3.1 Het streven van Warmthathome is om alle bestellingen binnen 2 werkdagen na ontvangst
      van de betaling te verzenden. Via PostNL of DHLFORYOU sturen wij de bestelling naar het 
      bij de bestelling opgegeven afleveradres. Mocht Warmthathome daar om bepaalde redenen van 
      afwijken, dan krijgt u hiervan een bericht via e-mail. 
3.2 Levering in gedeelten is toegestaan. Indien de bestelling in meerdere pakketjes wordt 
      verpakt is het mogelijk dat deze op verschillende momenten worden aangeboden.
3.3 Warmthathome doet haar best om de website zo up-to-date mogelijk te houden, maar het 
      kan echter voorkomen dat er onverhoopt een besteld product niet meer leverbaar is. 
      In dit geval neemt Warmthathome zo spoedig mogelijk contact met u op.  

Artikel 4. Ruilen/Retourzending
4.1 Warmthathome doet er alles aan om een perfect product te leveren. Mocht het bestelde artikel 
      desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen, dan kunt u het binnen 10 werkdagen 
      na ontvangst van de bestelling, retour melden op onze website.
4.2 Warmthathome zal een eventueel probleem zo spoedig mogelijk oplossen. Bij schade dient u 
      een foto van het beschadigde product te zenden aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
      Mocht de oplossing niet aan uw verwachting voldoen, dan kunt u de bestelling, zonder 
      bijkomende kosten, annuleren. Het reeds betaalde bedrag zal binnen 5 werkdagen
      nadat de bestelling retour is ontvangen, worden teruggestort. Deze garantie vervalt 
      wanneer: a) het product is gebruikt,
                    b) u zelf heeft getracht een gebrek te herstellen, of 
                    c) de gebruiksaanwijzing en/of de gebruiksinstructies niet zijn opgevolgd.
4.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht 
      het product binnen 10 werkdagen na aflevering aan Warmthathome te retourneren 
      (herroepingsrecht/afkoelingsperiode). Retourzendingen worden in dit geval slechts 
      geaccepteerd indien de producten in oorspronkelijke staat zijn. 
      De kosten voor retourzendingen zijn voor eigen rekening. Warmthathome zal binnen 5
      werkdagen nadat een product in goede staat retour ontvangen is, het betaalde bedrag 
      (exclusief de verzendkosten) rechtstreeks op uw bankrekening terugstorten.

Artikel 5. Aansprakelijkheid 
5.1 Na ontvangst van de bestelling dient u de geleverde goederen te inspecteren en daarbij 
      gebleken gebreken onmiddellijk per e-mail te melden op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
5.2 Warmthathome is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de
      website, de telecommunicatie, betaal- en infrastructuur en/of overige fouten in de 
      communicatie en mogelijke gevolgen daarvan.
5.3 Warmthathome is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen. De kleur van het product 
      op het beeldscherm zal in vele gevallen niet 100% hetzelfde zijn. Te allen tijde wordt 
      getracht de werkelijke kleur zo nauwkeurig mogelijk te benaderen. 
5.4 Warmthathome biedt geen garantie wanneer het gebrek is ontstaan door onoordeelkundig, 
      onjuist of oneigenlijk gebruik. Dit geldt ook wanneer u of derden, zonder schriftelijke 
      toestemming van Warmthathome, wijzigingen hebt aangebracht, dan wel hebt trachten 
      aan te brengen, aan het product, of deze hebt aangewend voor doeleinden waarvoor 
      het product niet bestemd is. 
5.5 Bij zaken als retourneren, klachten en omruilen, of wanneer u het artikel in zijn geheel 
      niet wilt afnemen, dient te allen tijde de factuur/orderbevestiging meegestuurd te worden.

Artikel 6. Overmacht 
6.1 Warmthathome heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de
      uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder 
      rechterlijke tussenkomst te ontbinden.  
6.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid die niet aan Warmthathome kan 
      worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens 
      de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 7. Toepasselijk recht en geschillen 
7.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Warmthathome partij is, is uitsluitend het 
      Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk 
      in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking 
      betrokken partij aldaar woonplaats heeft. 
7.2 De rechter in de vestigingsplaats van Warmthathome is bij uitsluiting bevoegd van 
      geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend Anders voorschrijft. 
      Niettemin heeft Warmthathome het recht het geschil voor te leggen aan de volgens 
      de wet bevoegde rechter.  
7.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste 
      hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 8. Privacy 
8.1 Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling
      en, indien u zich hiervoor hebt aangemeld, het versturen van nieuwsbrieven. 

      De persoonsgegevens 
zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.

Winkelwagen

Winkelwagen is leeg